Sileas's Ville - If You Want To Get Ahead, Get An Sileas.

Föroreningar

Jag går förbi ett stort byggområde under min dagliga promenad. Idag lägger jag märke till ett par vattentankar som ställts upp väl synliga nära gångvägen. Jag börjar fundera på hur mycket vatten som krävs för att värma upp och hålla ett hus fungerande. Vatten är ett av våra viktigaste ämnen - människokroppen består till stor del av vatten och utan just vatten kan vi inte överleva. Jag tänker sen på all förorening i våra hav, sjöar och vattendrag - det är riktigt skrämmande hur vi dricker till stora delar förorenat vatten och jag försöker snabbt slå bort tanken. Obehagligt...